DOWNLOAD FP RESOURCES

Kung gusto pang suriin, pag-aralan, o malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa Family Planning. mayroon kaming mga resources na maaaring i-download!

Mayroon din kaming mga EP materials na maaari niyong gamitin tulad ng stickers!

Filter:

Usap Tayo sa Family Planning Booklet
Alamin ang iba't ibang FP methods! Ang booklet na ito ay para sa mga couples na may isang anak o higit pa na gusto munang maghintay bago sundan si bunso. Ikaw ba ay isang Healthcare Worker? Pwede ninyong gamitin ang booklet bilang gabay sa pakikipag-usap sa inyong kliyente tungkol sa FP.
Download

Choose Language

Take Home Guides on Family Planning Methods
Gamitin ang napiling method correctly, consistently, and effectively! May walong Take Home Guides na naglalaman ng impormasyon tungkol sa bawat FP, tulad ng karaniwang nararanasan, mga paalala, at schedule ng pag-take ng FP method. Ikaw ba ay isang Healthcare Worker? Pwede ninyong ibigay ang Take Home Guide sa inyong kliyente pagkatapos ng FP service bilang gabay nila sa tama at epektibong paggamit ng napiling FP method.
Take Home Guide on IUD
Basahin ang Take Home Guide para malaman ang pagka-epektibo, benepisyo, at ilang paalala sa paggamit ng lUD.
Download

Choose Language

Take Home Guide on LAM
Basahin ang Take Home Guide para malaman ang tatlong kondisyon sa epektibong paggamit ng LAM at kung kailan dapat pumili ng bagong FP method.
Download

Choose Language

Take Home Guide on Fertility Awareness Methods
Basahin ang Take Home Guide para malaman ang mga uri ng Fertility Awareness Methods at kung gaano ka-epektibo ang mga ito.
Download

Choose Language

Take Home Guide on Ligation
Basahin ang Take Home Guide para malaman ang mga benepisyo ng Bilateral Tubal Litigation, kailan ito dapat gawin, at kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin matapos magpa-ligate.
Download

Choose Language

Take Home Guide on Vasectomy
Basahin ang Take Home Guide para malaman ang mga benepisyo ng Vasectomy, kung kailan ito dapat gawin, at kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin matapos magpa-vasectomy.
Download

Choose Language

Take Home Guide on Pills
Basahin ang Take Home Guide para malaman ang pagka-epektibo at benepisyo ng pills, ang tamang pag-inom nito, at mga karaniwang nararanasan sa paggamit nito.
Download

Choose Language

Take Home Guide on Implant
Basahin ang Take Home Guide para malaman kung saan pwedeng kunin at paano gamitin ang Implant, ang pagka-epektibo at benepisyo nito, at mga karaniwang nararanasan sa paggamit nito.
Download

Choose Language

Take Home Guide on Injectable
Basahin ang Take Home Guide para malaman kung paano ginagamit ang Injectable, ang pagka-epektibo at benepisyo nito, at ilang paalala sa paggamit nito.
Download

Choose Language

VIDEOS

“Ang Salamin” (Postpartum FP Animated Video)
Pag-isipan ang inyong FP options bago o matapos agad manganak! Panuorin ang animated video na ito upang malaman ang magiging benepisyo ng family planning sa iyo at sa iyong pamilya. Ikaw ba ay isang Healthcare Worker? Pwede ninyong ipakita ang video na ito sa health center o sa mga bagong mothers at mothers to be! Ipakita kung paano makakatulong ang FP sa kinabukasan ng pamilya.
Watch
“Sama-sama Tayong mag Family Planning” (Usap Tayo sa FP TVC)
Hawak n'yo sa inyong kamay ang pagpaplano ng pamilya! Panuorin ang video na ito at pag-usapan ang family planning nang walang takot at pangamba. Ikaw ba ay isang Healthcare Worker? Pwede ninyong ipakita ang video na ito sa health center o sa inyong mga kliyente para matulungan mo silang pumili ng FP method na hiyang sa kanila!
Watch
“That Tita” Comedy Video Series
Kayo ba ay newly-wed pero gusto ni Tita magka-baby kayo agad? Panuorin ang ang video na ito at maki-relate sa journey ni JT and Kristine sa pagpaplano ng kanilang future together. Ikaw ba ay isang healthcare worker? Pwede ninyong ipakita ang video series na ito sa mga sexually-active individuals o newly-married couples bilang introduksyon kung paano makakatulong ang FP sa kanilang buhay.
Episode 1: Online Family Reunion
Lagi bang nagtatanong sa reunion kung kailan kayo magkaka-baby? Panuorin ang Episode 1 at pakinggan ang payo ni Tita Au, ang ating FP ally, sa bagong mag-asawa na si JT and Kristine.
Watch
Episode 2: Nakakatakot
Nakakatakot daw ang FP? Panuorin ang Episode 2 at alamin ang tamang sagot sa mga kuro-kuro tungkol sa FP methods.
Watch
Episode 3: Hiyang
Pinag-iisipan mo na ba ang balak mong kunin na FP? Panuorin ang Episode 3 at alamin kung bakit mahalagang magtanong sa isang health care provider para makapili ng method na swak sa'yo.
Watch
Episode 4: Tradisyon
Paano kung humiling si Tita ng maraming anak? Panoorin ang Episode 4 at pakinggan ang advice ni Tita Au tungkol sa benepisyo ng pagpaplano ng pamilya.
Watch

MAG-USAP DIN TAYO SA FP
SA FB, TWITTER, AT YOUTUBE

Usap Tayo sa Family Planning Facebook Page
Pag-usapan ang family planning tips at mag-avail ng services! Para sa mga couples na may isang anak o higit pa.
Learn more
It’s OK to Delay Facebook
Para sa tips and information kung paano maa-achieve ang goal and dreams ng isang young adult sa tulong FP!
Learn more
It’s OK to Delay Twitter
Para sa tips and information kung paano maa-achieve ang goal and dreams ng isang young adult sa tulong FP!
Learn more
It’s OK to Delay Facebook Group
Sumali sa It's OK to Delay Facebook Group at makipag-usap sa iba pang Delayers tungkol sa FP
Learn more
It’s OK to Delay Youtube Channel
Panuorin ang mga nakakaaliw at relatable na FP videos para sa mga young adults!
Learn more

MORE FP RESOURCES:

Usap Tayo sa Family Planning Poster
Pag-usapan ang iba't ibang family planning options! I-encourage ang iyong partner na lumapit sa inyong health provider upang makapili ng FP na swak para sa inyo!
Download
FP Method Booklet for Young Adults
It's OK to Delay! Ang booklet na ito ay naglalaman ng impormasyon sa iba't ibang FP options para sa mga young adults na wala pang planong magka-baby sa ngayon
Download

Choose Language

It’s Ok To Delay Posters
Gawing parte ng inyong lifestyle ang FP! Kung gusto munang i-delay ang pag-aanak at mag-focus sa ibang priorities, may FP options na para sa'yo!
Download
It’s OK to Delay Square Stickers
l-remind ang sarili at iyong partner tungkol sa FP! Pwedeng gamitin ang stickers bilang conversation starter tungkol sa family planning.
Download
It’s OK To Delay Desk Tents
Pag-usapan ang FP options habang nasa health facility! Tanungin ang health care providers tungkol sa impormasyong inyong nabasa dito.
Download
It’s OK To Delay Jeepney and Tricycle Stickers
Pag-usapan ang goals, dreams, pati na ang FP options habang nasa biyahe! Makikita ang mga stickers na ito sa mga tricycle, jeep, at iba pang pampublikong sasakyan.
Download