CONTACT US!

POPCOM Family Wellness Clinic (PFWC)

Bukas Lunes-Biyernes, 7am-4pm

Para sa impormasyon at serbisyo sa Family Planning, mga katanungan ukol sa sekswalidad, at mag-report ng insidente ng karahasan laban sa kababaihan at bata, maaari kayong tumawag sa mga sumusunod na numero o magpadala ng email

Hello! Maaari mo rin kaming kausapin gamit ang Facebook Messenger. Tara, usap tayo!

CHAT NOW